Årsmöte Boråskretsen

När:
9 november, 2016 kl. 18:00 – 20:00
2016-11-09T18:00:00+01:00
2016-11-09T20:00:00+01:00
Var:
Örjanshus
S:t Örjans Scoutkår, Andra Villagatan 14, 504 53 Borås
Sverige

Boråskretsen är scoutkårerna i Borås gemensamma organisation.

DAGORDNING för KRETSSTÄMMA

Plats: Örjanshus, Andra Villagatan 14, Borås
Datum: Onsdagen den 9 November 2016
Tid: Klockan 18.00

$ 1. Mötets öppnade
$ 2. Fastställande av dagordning
$ 3. Val av ordförande för stämman
$ 4. Val av sekreterare för sammanträde
$ 5. Justering av röstlängden
$ 6. Val av två justerare
$ 7. Frågan om stämman behörigen sammankallats
$ 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
$ 9. Föredragning av revisionsberättelse
$ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
$ 11. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
$ 12. Disposition av resultat redovisat i fastställd resultat- och balansräkning
$ 13. Fastställande av medlemsavgiften för kommande budgetår
$ 14. Fastställande av verksamhetsplan för det innevarande verksamhetsåret
$ 15. Fastställande av budget för det innevarande verksamhetsåret
$ 16. Val av kretsordförande samt kretskassör
$ 17. Stadsfästning av kårernas val av ledamöter och suppleanter
$ 18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
$ 19. Val av valberedning (förslag Brämhult och Viskafors scoutkår)
$ 20. Åsundhlomslägret 2017- Val av lägerchef
$ 21. Åsundsholmslägret 2018 – Beslut om genomförande
$ 22. Ev. Hjärteliljans utdelande
$ 23. Övriga ärenden
$ 24. Stämmans avslutning