Årsmöte o efterföljande styrelsemöte

När:
25 oktober, 2016 kl. 18:00 – 21:00
2016-10-25T18:00:00+02:00
2016-10-25T21:00:00+02:00
Var:
Brämhults scoutstuga

Kallelse till kårstämma 2016

Medlemmarna i Brämhults Scoutkår kallas härmed till kårstämma (årsmöte).

Dag: Tisdag 25 oktober
Tid: Klockan 18:00 – 18:30

Plats: Scoutstugan på Flädergatan

Dagordning
•Mötets öppnande
•Val av mötesordförande
•Val av mötessekreterare
•Justering av röstlängden.
•Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
•Fråga om stämmans behöriga sammankallande
•Anmälan om övriga frågor
•Godkännande av dagordningen
•Verksamhetsberättelse
•Kassarapport och revisionsberättelse
•Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
•Behandling av inkomna motioner & propositioner till kårstämman
•Fastställande av medlemsavgiftens storlek
•Fastställande av verksamhetsplan
•Fastställande av budget
•Val av kårordförande och vice kårordförande
•Val av sekreterare och vice sekreterare
•Val av kassör och vice kassör
•Val av revisorer och revisorssuppleant
•Val av valberedning
•Val av delegat/ombud och suppleant till kretsstämman
•Val av delegat/ombud och suppleant till distriktsstämman
•Val av delegat/ombud och suppleant till Demokratijamboreen
•Stadfästande av firmatecknare
•Övriga frågor
•Mötet avslutas

Scoutkåren bjuder på smörgåstårta.

Varmt välkomna!
Brämhults Scoutkår