Kårstyrelsemöte

När:
24 mars, 2014 kl. 18:30 – 21:30
2014-03-24T18:30:00+01:00
2014-03-24T21:30:00+01:00
Var:
Scoutstugan
Flädergatan
507 33 Borås
Sverige

Kårstyrelsen är demokratiskt vald på kårens årsmöte (tidigare kårstämma) och ansvarar för att kårens verksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar. Utöver detta ansvarar man även för att:
– Ansvarig och myndig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet.
– Kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning.
– Kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt.
– Alla medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister

Närvaro
Kåren har öppna styrelsemöten, detta innebär att alla medlemmar har närvaro och yttranderätt på kårstyrelsens möten. Beslutanderätt har dock enbart kårstyrelsen.