Motionsstopp inför stämman och Demokratijamboree 2016