Mötesplats SCOUTSKOGEN

2016-09-10 11.48.02

Scoutkåren

Sedan 1958 har Brämhults Scoutkår erbjudit ett spännande friluftsliv till barn och ungdomar i Brämhult. Nästa år jubilerar scoutkåren med sina då 60 år och hoppas kunna skapa en närhet till naturen inte bara för våra medlemmar men också för Brämhults skolelever, andra föreningar, samfund och boende i övrigt.

Eldstad med vindskydd

Vår befintliga nergångna eldstad behöver uppdateras, en extra eldstad behöver ordnas då inte alla får plats och olika programaktiviteter behöver kunna ordnas vid fler eldstäder. Dessutom har vi under många år saknat tillgången till egna timrade vindskydd. Nya eldstäder med nya vindskydd kommer med all säkerhet även vara intressant för övriga brämhultare då vår befintliga plats redan idag är populär.

Hinderbana

Dessutom vill vi utveckla en ”inte-nudda-marken-parken” och en scout-hinderbana i den intilliggande skogen, även där med en eldstad och ett timrat vindskydd. En plats dit man tar sig via en utmarkerad stig som också kan användas för ljusspår, enkel orientering och med skyltar utmed som lär ut träd och andra växtligheter. Även detta tror vi kan vara av intresse för andra.

Förverkligande

Förhoppningen är att hitta finansiering för ovan vision då scoutkåren som liten förening inte har medel att bekosta projektet. Har du en idé på tänkbara bidrag, hör gärna av dig till scoutkårens ordförande erik.johnson@bramhultsscoutkar.se. Du kan också själv bidraga genom att stötta vår ungdomsverksamhet via vår insamling Scouternas Vänner.