Brämhults scoutkårs miljöpolicy

Syfte:

Att minska kårens bidrag till miljöförstöring både i Sverige och utomlands samt förbättra hushållningen av jordens resurser.

Mål:

  • 2/3 av hajk- och lägermat skall vara ekologisk och/eller KRAV-märkt
  • Endast miljömärkta kemtekniska produkter skall användas
  • Transporter skall i största möjliga utsträckning ske via kollektivtrafiken eller via samåkning
  • Avdelningarna skall ägna minst ett möte per år till att öka medvetenheten hos scouterna om hur de kan agera miljövänligt
Hajk – och lägermat

Hur maten odlas eller uppföds samt hur långt den transporteras är viktiga faktorer att ta i beaktning om man skall handla miljövänligt. Närproducerad mat kräver mindre transportenergi än mat som fraktats långa sträckor. Därför är det lämpligt att välja råvaror efter säsong –på vintern importeras grönsaker men då finns det å andra sidan gott om rotfrukter.

För att undvika plågsamma djurtransporter bör kött vara uppfött och slaktat i samma land. Dessutom bör produkter från djur som uppföds under plågsamma förhållanden undvikas, t.ex. ägg från höns i bur. Vidare bör råvaror som odlas eller uppföds på ett sådant sätt det innebär en direkt skada på miljön undvikas helt och hållet. Exempel på sådan mat är tigerräkor, torsk och bananer från konventionella odlingar.

Kemtekniska produkter

Kemtekniska produkter bör användas sparsamt samt för de ändamål de är avsedda för, t.ex bör inte ”allrengöring” användas istället för handdiskmedel då det förra är mycket starkare. Vidare bör endast miljömärka produkter användas då de innehåller mer skonsamma ämnen samt ofta är drygare. Detta är extra viktigt att tänka på i samband med hajk och lägerinköp då det på hajk och lägerplatser vanligtvis inte finns tillgång till vattenrening. Tvättmedel som innehåller fosfater bör undvikas helt och hållet i lägersammanhang då fosfat bidrar till övergödning av vattendrag.

Transporter

Transport av material och människor är en stor bidragande faktor till växthuseffekten. Därför bör kåren och ledarna uppmuntra scouterna att gå eller cykla till mötena, samt uppmuntra till samåkning vid skjutsning.

Avdelningsmöten

Då scouting till stor del bygger på friluftsliv och vistelse i naturen bör scouterna känna till de enklaste principerna om allemansrätten, återvinning, symboler för miljömärkning, samt hur man i vardagen kan handla miljömässigt etc.