Brämhults scoutkårs värdegrund

Fyra scouttjejer som skrattar

Brämhults scoutkår är en del av Scouterna riksorganisationen och har samma värdegrund som scouting på nationell och internationell nivå.

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda. Våra värderingar utgår från scoutlagen.

Scoutlagen
  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Nedan kan du läsa mer om vilka värderingar Scouterna står för i detalj.

Vi har ingen avbytarbänk

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Vi har ett stort hjärta

Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi har naturen som vardagsrum

Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.

Vi möts i världen

Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner

Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker

Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själv.

Vi leder som vi lär

Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder för framtiden.

Vi vill bli fler

Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler scouter.