Vår organisation

Det finns ca 1000 scoutkårer (föreningar) i Sverige som totalt samlar ca 70,000 medlemmar. I Borås och Sjuhärad finns i sin tur tusentals scouter fördelat på mängder av scoutkårer.

 

Brämhults Scoutkår samlar ca 80 medlemmar i åldern 4 år och uppåt. I scoutkåren finns det olika avdelningar/åldersgrupper som är uppdelade efter scouternas åldrar. Läs mer om våra avdelningar här.

 

 

 

Brämhults Scoutkår är en religiöst och partipolitisk obunden förening och ingår i Västgöta Södra Scoutdistrikt och i Scouterna (riksorganisationen) vilken i sin tur ingår i de bägge världsorganisationerna WOSM (för killar) och WAGGGS (för tjejer), den sistnämnda faktiskt världens största ungdomsorganisation för tjejer.