Scouternas Vänner

2016-09-10 11.48.02

Bli en scoutvän

Brämhults Scoutkår växer så det knakar. En större scoutkår kräver plats för fler nyfikna unga. Inte minst utomhus.

Eldstad med vindskydd

Vår befintliga nergångna eldstad behöver uppdateras, en extra eldstad behöver ordnas då inte alla får plats och olika programaktiviteter behöver kunna ordnas vid fler eldstäder. Dessutom har vi under många år saknat tillgången till egna timrade vindskydd.

Scoutskog

Dessutom vill vi utveckla en ”inte-nudda-marken-parken” och en scout-hinderbana i den intilliggande skogen även där med en eldstad och ett timrat vindskydd. En plats dit man tar sig via en utmarkerad stig som också kan användas för ljusspår, enkel orientering och med skyltar utmed som lär ut träd och andra växtligheter.

Scouternas Vänner

För att klara detta behöver vi din hjälp. Genom att bli stödmedlem och gå med i Scouternas Vänner skapar vi tillsammans resurser för fler barn att få en meningsfull fritid.  Det finns följande sätt att förverkliga vår dröm om en bättre värld:

1. Stödmedlem Halvslag

250kr/år

– Ditt bidrag går oavkortat till att hålla vår utrustning uppdaterad.
– Du får Scouternas medlemstidning i din brevlåda (kan väljas bort).
– Du är välkommen på våra kårstämma men har ingen rösträtt.
– Ditt namn presenteras på vår hemsida (kan väljas bort).
– Du får ett diplom som bevis för din gåva.

2. Stödmedlem Dubbelt halvslag

500kr/år

– Ditt bidrag går oavkortat till vår nya utomhusmiljö.
– Du får ett fullgott medlemskap i scoutkåren.
– Du kan handla på Friluftsfabriken med 20% rabatt.
– Du är välkommen att medverka på alla våra scoutaktiviteter.
– Du får en scoutskjorta, halsduk och vårt kårmärke (kan väljas bort).
– Du får Scouternas medlemstidning i din brevlåda (kan väljas bort).
– Du är välkommen på våra kårstämma och har rösträtt.
– Ditt namn presenteras på vår hemsida (kan väljas bort).
– Du får ett diplom som bevis för din gåva.

3. Stödmedlem Vänskapsknopen

1000kr/år

– Du får ditt namn ingraverat på en minnesplakett i scoutstugan och på vindskyddet.
Du får ett inramat diplom som bevis för din gåva.
– Du får ett fullgott medlemskap i scoutkåren.
– Du kan handla på Friluftsfabriken med 20% rabatt.
– Du är välkommen att medverka på alla våra scoutaktiviteter.
– Du får en scoutskjorta, halsduk och vårt kårmärke (kan väljas bort).
– Du får Scouternas medlemstidning i din brevlåda (kan väljas bort).
– Du är välkommen på våra kårstämma och har rösträtt.
– Ditt namn presenteras på vår hemsida (kan väljas bort).

4. Stödmedlem Kärleksknopen

3000kr/år

– Du får hyra scoutstugans Dygnshyra gratis en gång per år (värde 1700kr).
– Du får ditt namn ingraverat på en minnesplakett i scoutstugan och på vindskyddet.
Du får ett inramat diplom som bevis för din gåva.
– Du får ett fullgott medlemskap i scoutkåren.
– Du kan handla på Friluftsfabriken med 20% rabatt.
– Du är välkommen att medverka på alla våra scoutaktiviteter.
– Du får en scoutskjorta, halsduk och vårt kårmärke (kan väljas bort).
– Du får Scouternas medlemstidning i din brevlåda (kan väljas bort).
– Du är välkommen på våra kårstämma och har rösträtt.
– Ditt namn presenteras på vår hemsida (kan väljas bort).

5. Stödmedlem Diamantknopen

5000kr/år

– Du får hyra scoutstugans Dygnshyra gratis en gång per år (värde 1700kr).
– Du får ditt namn ingraverat på en minnesplakett i scoutstugan och på vindskyddet.
Du får ett inramat diplom som bevis för din gåva.
– Du får ett fullgott medlemskap i scoutkåren.
– Du kan handla på Friluftsfabriken med 20% rabatt.
– Du är välkommen att medverka på alla våra scoutaktiviteter.
– Du får en scoutskjorta, halsduk och vårt kårmärke (kan väljas bort).
– Du får Scouternas medlemstidning i din brevlåda (kan väljas bort).
– Du är välkommen på våra kårstämma och har rösträtt.
– Ditt namn presenteras på vår hemsida (kan väljas bort).

Världens största ungdomsorganisation

Scouterna är världens största ungdomsorganisation och finns i alla världens länder utom 6. Nästan en miljard människor i världen har någon gång varit scout sedan starten i Storbritannien 1907. Vi samlar drygt 60 miljoner i världen, 70.000 i Sverige där nästan var tredje svensk varit scout.

 

Meningsfull fritid i Brämhult

I snart 60 år har Brämhults Scoutkår gett barn och ungdomar en meningsfull fritid. Efter ett omfattande generationsskifte för några år sedan har scoutkåren nu på allvar kommit igång igen som på de senaste två åren mer än tredubblat sitt medlemsantal.

Över 60 barn och vuxna är idag engagerade i Brämhults Scoutkår och förhoppningen är att vi når 100 medlemmar nästa år, lagom till kårens 60 års jubileum!

Välkommen till oss

Välkommen att höra av dig till vår ordförande, erik.johnson@bramhultsscoutkar.se

12120042_933489293388192_1976528430625149506_o

 

2017-04-22 10.32.01