Höstens scoutmöten 2020

Medtag egen macka, dryck o frukt. Se mer info under programmet. OBS! Senast anmälan, 1 DAG före scoutmötet!!
    Alla scoutmöten är i scoutstugan kl. 10-12 eller 10-13 om inget annat anges. Varje scoutmöte är anpassat per åldersgrupp.
    Ange den åldersgrupp/avdelning som ditt barn tillhör. FLER VAL KAN / SKA göras om man har barn i olika åldersgrupper!
  • Ange ålder på barnet (under tiden för scoutmötet).
  • Ange ålder på barnet (under tiden för scoutmötet).
  • Ange ålder på barnet (under tiden för scoutmötet).
  • Ange eventuell övrig info ni vill att vi ska veta.