Vårens scoutmöten 2021

Medtag egen macka, dryck o frukt. Se mer info under programmet. OBS! Senast anmälan, FREDAG före scoutmötet!!
    Alla scoutmöten är i scoutstugan kl. 10-12 om inget annat anges.
    Man går upp till ny åldersgrupp först EFTER sommaren. FLER VAL SKA göras om man har barn i olika åldersgrupper!
  • För att veta om man är en bidragsberättigad medlem.
  • Ange eventuell övrig info ni vill att vi ska veta.