I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har övernattningar, hajker och läger tillkommer oftast en mindre extra avgift. Du får prova en gång utan kostnad.

Medlemsavgiften per termin är följande:

1 medlem  325kr
2 medlemmar  325kr + 225kr
3 medlemmar 325kr + 200kr + 175kr
4 medlemmar och fler 325kr och 175kr för alla därutöver
Gäller inom samma hushåll/familj.


Avgiften betalas halvårsvis 
via faktura från scoutförbundet.

Som medlem

är man försäkrad under våra scoutaktiviteter, läs mer i menyn till vänster. I medlemsavgiften ingår dessutom våra scoutmöten, vår lokal, vårt material, de vuxnas ledarutbildning, halsduk med sölja, scoutmärken med mera.

I scouterna

betalar minst en förälder/målsman per betalande barn då vi vid de flesta av träffarna också står för lunch. På så vis är också betald förälder försäkrad.

Övrigt

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Västgöta Södra Scoutdistrikt och Scouterna riksorganisationen samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.