Säker & Trygg scouting

Scouterna erbjuder en säker och trygg verksamhet. Detta ska bland annat säkerställas genom att vi via Borås Stad är en Säker & Trygg certifierad verksamhet (återcertifieras vartannat år) och via en kurs som heter Trygga Möten och utdrag ur Belastningsregistret.

Alla vuxna som deltager på våra möten med barn måste därför gått kursen och lämna in ett utdrag till scoutkåren. Dels är det ett måste men framförallt såklart för att säkerställa en säker och trygg verksamhet. 🙂

 


 

 

Trygga Möten

Man kan antingen medverka på specifika kurstillfällen alternativt gå en webbkurs som inte alls tar lika lång tid, ca 1,5 timme.

Här hittar du webbkursen för Trygga Möten

 


 

 

 

Belastningsregistret

Det tar inte många minuter att fylla i och skicka in till Polisen. Kommer också snabbt tillbaka ett utdrag från dem. Så snart ni har detta, lämna det till scoutkåren. 

Här hittar du Polisens blankett för brottsutdrag för oss föreningar.