Brämhults scoutkår bildades

16 oktober 1958 vid ett möte på Lages Konditori. Verner Jonsson som på detta första kårstyrelsemöte blev kårordförande hälsade Bernt Rehn och Sture Buller från Borås Scoutkår välkomna som gav en orientering om scoutrörelsen, dess idéer och syften. På mötet framkom att en vargunge- och blåvingeavdelning (som det hette då) redan fanns i Brämhult.

En högtidlig invigning i Brämhults kyrka

ägde rum den 20 nov. -58. Verksamheten framöver bestod bl a av musikgudstjänst till förmån för kåren i kyrkan 19 april -59. Valborgsmässobål med tal, sång och musik samlade Brämhultsborna vid scoutstugan och olika läger genomfördes under året. Likaså anordnades knytkalas och andra begivenheter med trivsam tillvaro. 25 aug. ägde första sammanträdet rum i egen stuga.

60-talet började med tävlingar och kurser.

Man deltog även på läger såsom bl a Orust -62. En stor julbasar arrangerades. 27 april skedde första pojkscoutupptagningen och lite senare sker första invigningen av flickscouter. Ny lokal diskuteras och i stiftelsen Brämgårdars hus hölls första mötet 23 nov. Föräldraförening bildas och tillförde kåren stor praktisk och ekonomisk hjälp. 70 scouter deltog i städkampanj av allmänna platser, genomfartsleder och tillfartsvägar i maj -67. Kåren var alltså tidigt mycket miljöengagerad!

 

 

Bengt Hellekant

Den 21 oktober 1978 var det dags för stort 20-årsjubileum

med ett innehållsrikt program. Bilrally var upptakten och medverkande var bl.a dåvarande kretsordf. Lars Nordin och distriktsordf. Bengt Hellekant som höll högtidstal. Det bjöds även på sång och musik och utdelande av förtjänsttecken. Verksamheten under åren 1978-79 angav brist inte bara av kårordförande utan även av övriga ledare vilket ledde till att man lät kåren tills vidare bli vilande. Man behöll viss delar av kårlokalen och kunde där igenom behålla en godtycklig ekonomi med de flesta inventarierna bevarande.

 

Lars Nordin

Det visade sig vara ett klokt beslut. Dessa kom väl till användning när en grupp samlades den 25 maj 1983 för att försöka ”nystarta” kåren. Medverkande var bl a representanter från kretsen. Fler möten följde och den 7 september sändes en inbjudan ut till miniorer via skola och med Erling Håkansson som ledare kom härigenom verksamheten åter i gång. På stämman -85 valdes Göran West till kårordförande.

Ny lokal behövdes

och efterforskningar gjordes på olika håll dock tills vidare utan resultat. I augusti 1987 togs frågan upp om ett eventuellt köp av en skolbarack. Tomt för uppförande av densamma erhölls via Borås kommun och preliminärt byggnadslov likaså. Dock försenades uppförandet av byggandet och först i februari 1989 presenterade Erling Håkansson planerna för det ”frivilliga arbetet” på ”stugbygget” och allt ”flöt” enligt planera. Gamla lokalen på Rydsgatan lämnades den 1 oktober 1989 och alla krafter överflyttades på nya stugbygget.

80- och 90 talet

Bilder från scoutkårens verksamhet under 1980- och 1990-talet ges i bildspelet nedan.